Opłata administracyjna 

 
​ 


UCHWAŁA NR XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

W związku z wejściem w życie od 01 stycznia 2007 roku ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłaty za czynności urzędowe opisane w Uchwale Nr XXXI/332/2005 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, opisane w §1 pkt-ach 1, 2, 3, 4 nie obowiązują.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - Załącznik WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA stawki dot. wypisów i wyrysów ze studium lub planów kształtują się następująco:

- wyciąg z ustawy –

 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

I.

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

  a) do 5 stron

  b) powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

  a) za każdą wchodzącą
     w skład wyrysu pełną
     lub rozpoczętą część
     odpowiadającą stronie
     formatu A4

  b) nie więcej niż

 

 

 30 zł

50 zł

 

 

 


20 zł,

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 868
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2006-03-09 00:00:00
Czas publikacji: 2006-03-09 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak