UCHWAŁA NR XXXIV/402/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XXV/302/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Ustka Nr XVII/212/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach na terenie miejscowości Rowy. 

 
  

Liczba odwiedzin : 352
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Kuna
Czas wytworzenia: 2013-01-17 13:05:48
Czas publikacji: 2013-01-17 13:05:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak