UCHWAŁA NR XXXIV/403/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/328/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniającej Uchwałę Nr XV/174/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXII/248/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Ustka. 

 
  

Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Kuna
Czas wytworzenia: 2013-01-17 13:08:36
Czas publikacji: 2013-01-17 13:08:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak