Uchwała Nr II-5-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

 
Uchwała Nr II-5-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Uchwała Nr II/5/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


U C H W A Ł Anbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nrnbsp;nbsp;nbsp; II /nbsp; 5nbsp; / 2002


RADYnbsp;nbsp; GMINYnbsp;nbsp; USTKA


z dnianbsp;nbsp;nbsp; 27nbsp; listopadanbsp; 2002 r


nbsp;nbsp;


w sprawienbsp; powołanianbsp; KOMISJInbsp; REWIZYJNEJ


nbsp;


Na podstawie:


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 18 anbsp; ust. 1 i 2nbsp; ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 rnbsp; Nr 23 poz. 220.nbsp; Nrnbsp; 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)nbsp; oraz § 18 ust. 1nbsp; pkt. 1 Statutu Gminy Ustka zał. Nr 1 do Uchwałynbsp; Nr I/7/96 Rady Gminy Ustka z dnia 14 lutego 1996 r)nbsp;nbsp; Rada Gminy Ustka


nbsp;


uchwala, co następuje:


nbsp;


nbsp;


§ 1.


nbsp;


nbsp;W celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje sięnbsp;nbsp; KOMISJĘnbsp;nbsp;nbsp; REWIZYJNĄ w następującym składzie:


nbsp;


nbsp;


nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;WIESŁAWnbsp;nbsp; KUROWSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Przewodniczący


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;MARIAnbsp;nbsp; DRZAZGOWSKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;JANnbsp; DUDKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;BERNARDnbsp; LIPCZYŃSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


nbsp;


§ 2.


nbsp;nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


nbsp;


nbsp;Przewodniczący Rady


WALDEMARnbsp;nbsp; GĄSIORSKI


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 353
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-29 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak