Uchwała Nr II-6-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ustka 

 
Uchwała Nr II-6-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ustka 
Uchwała Nr II/6/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ustka

U C H W A Ł Anbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nrnbsp;nbsp;nbsp; II /nbsp; 6nbsp; / 2002


RADYnbsp;nbsp; GMINYnbsp;nbsp; USTKA


z dnianbsp;nbsp;nbsp; 27nbsp; listopadanbsp; 2002 r


nbsp;


nbsp;


w sprawienbsp; POWOŁANIAnbsp; STAŁYCHnbsp; KOMISJInbsp; RADY GMINY USTKA


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Na podstawie:


-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 21nbsp; ust. 1nbsp;nbsp; ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 rnbsp; Nr 23 poz. 220,nbsp; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)nbsp; oraz § 18 ust. 1 pkt.nbsp; 2-4 i ust.nbsp; 2nbsp;nbsp; Statutu Gminy Ustka zał. Nr 1nbsp; do Uchwałynbsp; Nr I/7/96 Rady Gminy Ustka z dnia 14 lutego 1996 r),nbsp;nbsp; Rada Gminy Ustka


nbsp;nbsp;


nbsp;


uchwala, co następuje:


nbsp;


nbsp;


§ 1.


nbsp;nbsp;


W celu wypełniania ustawowych i statutowych zadań Rady Gminy Ustka powołuje się niżej wymienione komisje stałe w następującym składzie:


nbsp;


nbsp;


I. KOMISJA ROLNICTWA , GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ZAOPATRZENIA


nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; JANnbsp; DUDKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Przewodniczący


nbsp;


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; TERESAnbsp;nbsp; GRZYBOWSKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; RYSZARDnbsp; KREFTnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; HALINAnbsp; LEMPEKnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; BERNARDnbsp; LIPCZYŃSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


6.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; EDWARDnbsp; SASKOnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


7.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; MARIANnbsp; SZUMSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


8.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ANDRZEJnbsp; ZAWADAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


II. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FINANSÓW,nbsp; PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA


nbsp;


nbsp;


nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; BOGDAN ŻABIŃSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Przewodniczący


nbsp;


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; PIOTRnbsp; CZERWONKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; MARIAnbsp; DRZAZGOWSKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; JADWIGA FUDALAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; TERESAnbsp; GRZYBOWSKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


6.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; HALINAnbsp; LEMPEKnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


7.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; KRZYSZTOFnbsp; MATYJASIKnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


8.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; EDWARDnbsp; SASKOnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


III. KOMISJA WYCHOWANIA I OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


nbsp;


nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; JADWIGAnbsp; FUDALAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Przewodniczący


nbsp;


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; PIOTRnbsp; CZERWONKAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; RYSZRADnbsp; KREFTnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; WIESŁAWnbsp; KUROWSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; KRZYSZTOFnbsp; MATYJASIKnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


6.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; MARIANnbsp; SZUMSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


7.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ANDRZEJnbsp; ZAWADAnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


8.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; BOGDANnbsp; ŻABIŃSKInbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; -nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; członek


nbsp;


nbsp;


nbsp;


§ 2.


nbsp;nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


nbsp;


Przewodniczący Rady


WALDEMARnbsp;nbsp; GĄSIORSKI


nbsp;


nbsp; 

Liczba odwiedzin : 416
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-29 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak