Uchwała Nr III-9-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Poboru Podatku Leśnego 

 
Uchwała Nr III-9-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Poboru Podatku Leśnego 
Uchwała Nr III/9/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Poboru Podatku Leśnego

RADA GMINY USTKA


UCHWAŁA NR III/9/2002


RADYnbsp; GMINYnbsp; USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


nbsp;


w sprawie poboru podatku leśnego


nbsp;


Na podstawie:


§nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984),


§nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682)


nbsp;


Rada Gminy Ustka


nbsp;


uchwala co następuje:


nbsp;


§1


nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Zarządza się pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Obowiązki inkasenta powierza się sołtysom.


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokościnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 12%


Zainkasowanej kwoty.


nbsp;


§2


nbsp;


Traci moc Uchwała Nr X/66/2001 Rady Gminy w Ustce z dnia 30 listopadanbsp;nbsp;nbsp; 2001 r. w sprawie poboru podatku leśnego.


nbsp;


§3


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


nbsp;


§4


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Gąsiorski


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-08-08 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak