Uchwała Nr III-10-2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Poboru Podatku Rolnego 

 
Uchwała Nr III-10-2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Poboru Podatku Rolnego 
Uchwała Nr III/10/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Poboru Podatku Rolnego

RADA GMINY USTKA


UCHWAŁA NR III/10/2002


RADYnbsp; GMINYnbsp; USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie poboru podatku rolnego


nbsp;


Na podstawie:


§nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984),


§nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz.3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680)


nbsp;


Rada Gminy Ustka


nbsp;


uchwala co następuje:


nbsp;


§1


nbsp;


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Obowiązki inkasenta powierza się sołtysom.


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokościnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 12%


zainkasowanej kwoty.


nbsp;


§2


nbsp;


Traci moc Uchwała Nr X/64/2001 Rady Gminy w Ustce z dnia 30 listopadanbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 2001 r. w sprawie poboru podatku rolnego.


nbsp;


§3


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


nbsp;


§4


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; PRZEWODNICZĄCY RADY


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Waldemar Gąsiorski


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-30 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak