Uchwała Nr III-11-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Podatku od Posiadania Psów 

 
Uchwała Nr III-11-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Podatku od Posiadania Psów 
Uchwała Nr III/11/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Podatku od Posiadania Psów

UCHWAŁA NR III/11/2002


RADY GMINY USTKA


z dnia 10 grudnia 2002 r.


nbsp;


nbsp;


w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.


nbsp;


Na podstawie:


- art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984),


- art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolitynbsp; z 2002 r.nbsp; Dz. U. Nr 9 poz. 84, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683)


nbsp;


Rada Gminy Ustka


nbsp;


nbsp;


uchwala, co następuje:


nbsp;


nbsp;


§1


nbsp;


Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na obszarze gminy Ustka.


nbsp;


Podatku od posiadania psów nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 13 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy, a ponadto od innych mieszkańców gminynbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


-nbsp; od dwóch psów.


nbsp;


§2


nbsp;


Podatek od jednego psa wynosi rocznie:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 30 zł.


nbsp;


§3


nbsp;


Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.


nbsp;


nbsp;


§4


nbsp;


Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.


Obowiązek inkasenta powierza się sołtysom.


Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokościnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;12 % nbsp;


zainkasowanej kwoty.


nbsp;


§5


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


nbsp;


§6


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


nbsp;


PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 343
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-08-26 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak