Uchwała Nr III-12-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego 

 

Uchwała Nr III-12-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego

 

Uchwała Nr III/12/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego

RADA GMINY USTKA

 

UCHWAŁA NR III/12/2002

 

RADY GMINY USTKA

 

z dnia 10 grudnia 2002 r.

 

 

 

w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego

 

 

 

Na podstawie:

 

art. 6a ust. 5, 8 i 11 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680)

 

 

 

Rada Gminy Ustka

 

uchwala, co następuje:

 

 

 

§1

 

Określa się wzory formularzy zawierające informacje do celów podatku rolnego:

 

 

 

1.       dla osób fizycznych - Załącznik Nr 1

 

2.       dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - Załącznik Nr 2

 

  

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

 

 

 

§3

 

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Waldemar Gąsiorski

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Liczba odwiedzin : 360
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kołakowski
Czas wytworzenia: 2003-08-26 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 09:59:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak