Uchwała Nr III-13-2002 w RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Wzorów Formularzy do Celów Podatku Leśnego 

 

Uchwała Nr III-13-2002 w RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Wzorów Formularzy do Celów Podatku Leśnego

 

Uchwała Nr III/13/2002 w RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w Sprawie Wzorów Formularzy do Celów Podatku Leśnego

UCHWAŁA NR III/13/2002

 

RADY GMINY USTKA

 

z dnia 10 grudnia 2002 r.

 

 

 

w sprawie wzorów formularzy do celów podatku leśnego

 

 

 

Na podstawie:

 

- art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt. 1 i ust. 9 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682)

 

 

 

 

 

Rada Gminy Ustka

 

 

 

Uchwala, co następuje:

 

 

 

§1

 

 

 

Określa się wzory formularzy zawierające informacje do celów podatku leśnego:

 

 

 

1.       dla osób fizycznych - Załącznik Nr 1

 

2.       dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - Załącznik Nr 2

 

  

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

 

 

 

§3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Waldemar Gąsiorski

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Liczba odwiedzin : 389
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : admin
Czas wytworzenia: 2003-08-26 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-07 15:46:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak