Uchwała Nr III-14-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości 

 

Uchwała Nr III-14-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr III/14/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR III/14/2002

 

RADY GMINY USTKA

 

z dnia 10 grudnia 2002 r.

 

 

 

w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

 

 

 

Na podstawie:

 

- art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt. 1 i ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84, ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683)

 

 

 

 

 

Rada Gminy Ustka

 

 

 

Uchwala, co następuje:

 

 

 

§1

 

 

 

Określa się wzory formularzy zawierające informacje do celów podatku od nieruchomości:

 

 

 

1.       dla osób fizycznych - Załącznik Nr 1

 

2.       dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - Załącznik Nr 2

 

  

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

 

 

 

§3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Waldemar Gąsiorski

 

 

 

 


Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Liczba odwiedzin : 457
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : admin
Czas wytworzenia: 2003-08-26 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-07 15:48:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak