Sesja XXIII 2005 

 

Sesja XXIII 2005

 

Sesja XXIII 2005
UCHWAŁA Nr XXIII/248/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jestWójt Gminy Ustka
Zał. Nr 1
UCHWAŁA Nr XXIII/ 249/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie akceptacji Planu Odnowy-Rozwoju Sołectwa Charnowo
Zał. Nr 1
UCHWAŁA Nr XXIII/ 250/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie akceptacji Planu Odnowy-Rozwoju Sołectwa Pęplino
Zał. Nr 1
UCHWAŁA Nr XXIII/251/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

 


Liczba odwiedzin : 392
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-02-03 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 13:19:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak