Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXII/267/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 z dnia 22 marca 2007 roku Rady Gminy Ustka w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

UCHWAŁA NR XXII/267/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 z dnia 22 marca 2007 roku Rady Gminy Ustka w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
2009-01-06 08:14:55
UCHWAŁA NR XXII/266/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2007 z dnia 22 marca 2007 roku Rady Gminy Ustka w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Ustka.

UCHWAŁA NR XXII/266/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2007 z dnia 22 marca 2007 roku Rady Gminy Ustka w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Ustka.
2009-01-06 08:11:46
UCHWAŁA NR XXII/265/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zawarcia umowy współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XXII/265/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zawarcia umowy współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania publicznego
2009-01-06 08:07:32
UCHWAŁA NR XXII/264/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXII/264/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2008 rok.
2009-01-06 07:51:02
UCHWAŁA Nr XXI/262/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

UCHWAŁA Nr XXI/262/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
2008-12-31 08:41:29
UCHWAŁA Nr XXI/261/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/261/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
2008-12-31 08:38:31
UCHWAŁA NR XXI/260/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Ustka”.

UCHWAŁA NR XXI/260/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Ustka”.
2008-12-31 08:35:26
Uchwała Nr XXI/263/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia bużetu gminy Ustka na 2009 rok.


2008-12-29 11:29:46
UCHWAŁA NR XXI/259/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXI/259/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2008 rok.
2008-12-29 11:11:07
UCHWAŁA NR XX/258/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

UCHWAŁA NR XX/258/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
2008-11-26 15:15:00