Sesja XXIX 2005 

 

Sesja XXIX 2005

 

Sesja XXIX 2005

UCHWAŁA NR XXIX/301/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 30 września 2005 roku w sprawie uzgodnienia odlądowej granicy pasa ochronnego wybrzeża morskiego.
Zał. NR1 - Opis topograficzny odlądowej granicy pasa ochronnego na terenie gminy Ustka.
UCHWAŁA NR XXIX/302/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2005 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.
Zał. Nr1 - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY LATA 2005 - 2007
Zał. Nr2 - DOCHODY
Zał. Nr3 - WYDATKI
UCHWAŁA NR XXIX/303/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dębina.
UCHWAŁA Nr XXIX/304/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Piechockiego.

 

Liczba odwiedzin : 447
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2005-12-27 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 14:49:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak