Uchwała Nr III-18-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Zatwierdzenia Taryf za Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę 

 
Uchwała Nr III-18-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Zatwierdzenia Taryf za Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę 
Uchwała Nr III/18/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w Sprawie Zatwierdzenia Taryf za Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę

UCHWAŁAnbsp; Nr III/18/02


Rady Gminynbsp; Ustka


z dnia 10 grudnia 2002r.


nbsp;


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


nbsp;


Na podstawie :


nbsp;


-nbsp; art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591;nbsp; zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984)


- art.24 ust.1 i ust.10nbsp; ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 ; Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz.984)


nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


§ 1


nbsp;


Zatwierdza się na okres jednego rokunbsp;nbsp; taryfynbsp; dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, z siedzibą wnbsp; Słupskunbsp; ul. Szczecińska 86, zaopatrującego w wodę odbiorców wody pitnej na terenie Gminy Ustka :


nbsp;


Taryfa I :


nbsp;- dla odbiorców prowadzących działalność produkcyjną


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; i ośrodków wczasowychnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 2,73nbsp; za1m3wody brutto


nbsp;


Taryfa II :


-nbsp; dla pozostałych odbiorcównbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 1,30nbsp; za 1m3wody brutto


nbsp;


Taryfa III :


nbsp;


- stałanbsp; miesięczna opłata abonamentowa nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 2,20 zł brutto


nbsp;


§ 2


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


nbsp;


§ 3


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcianbsp; i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-30 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak