Załącznik nr 3 - Wykaz Pieczęci 

 
Załącznik nr 3 - Wykaz Pieczęci 
Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Ustka

WYKAZ PIECZĘCI URZĘDOWYCH I ICH OPIS


1. Pieczęcią Rady Gminy Ustka, jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła z napisem w otoku: RADA GMINY USTKA.
2. Pieczęcią Wójta Gminy Ustka, jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła z napisem w otoku: WÓJT GMINY USTKA.
3. Pieczęcią Urzędu Gminy Ustka, jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła z napisem w otoku URZĄD GMINY USTKA.

 


 

Liczba odwiedzin : 380
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-10-01 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-24 12:17:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak