Załącznik nr 4 - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy 

 
Załącznik nr 4 - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy 
Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy Ustka


WYKAZ JEDNOSTEKnbsp; ORGANIZACYJNYCHnbsp; GMINYnbsp; USTKA

I.Jednostki budżetowe:

1. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnejnbsp; Szkół
2. Publiczne Gimnazjum w Objeździe
3. Szkoła Podstawowa w Charnowie
4. Szkoła Podstawowa w Gąbinie
5. Szkoła Podstawowa w Objeździe
6. Szkoła Podstawowa w Wytownie
7. Szkoła Podstawowa w Zaleskich

II. Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Objeździe


 

Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-10-01 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-24 12:19:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak