UCHWAŁA NR XXIV-254-2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 

 

UCHWAŁA NR XXIV-254-2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 

UCHWAŁA NR XXIV/254/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/254/2005 RADY GMINY USTKA z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Załączniki


Załącznik nr 1 - Budżet 2005 rok
Załącznik nr 2 - Dochody
Załącznik nr 3 - Wydatki
Załącznik nr 4 - Planowany wynik na 2005 rok i jego finansowanie
Załącznik nr 5 - Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w gminie na 2005 rok
Załącznik nr 6 - Wydatki majątkowe - 2005 rok
Załącznik nr 7 - Dotacje - 2005 rok
Załącznik nr 8 - Dochody własne jednostek budżetowych - plan dochodów i wydatków na 2005 rok
Załącznik nr 9 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pan przychodów i wydatków na 2005 rok
Załącznik nr 10 - Wieloletni program inwestycyjny lata 2005 - 2007

 

Liczba odwiedzin : 401
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-04-19 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 13:58:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak