Sesja XXXVIII 2006 

 
Sesja XXXVIII 2006 


UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2006 RADY GMINY USTKAz dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/3/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka na obszarze działki nr 220/3 połoonej w obrębie geodezyjnym Lędowo.

UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2006 RADY GMINY USTKAz dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/71/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 104/14 i części działki nr 104/16 połoonej w obrębie geodezyjnym Machowinko.

UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/79/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 02 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 62 połoonej w obrębie geodezyjnym Grabno.

UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/80/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 02 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka na obszarze działek o numerach: od 44/4 do 44/62 położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka.

UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchyleniamiddot; Uchwały Nr XVI/149/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu połoonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka,
middot; Uchwały Nr XVI/150/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 199 i części działki nr 200/1 położonej w obrębie geodezyjnym Przewłoka.

UCHWAŁA NR XXXVIII/384/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Duninowo, Pęplino w gminie Ustka.
Zał NR2 Zał NR3

UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowościach Możdżanowo Starkowo w gminie Ustka.
 ZAŁ NR1 (754KB)   Zał NR2 Zał NR3

UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr: 453/3, 453/4, 465/3 położonych w obrębie geodezyjnym Machowino Leśnictwo oraz części działek nr: 106/3, 86, 85/1, 84/4 i 84/5 położonych w obrębie geodezyjnym Machowino w gminie Ustka.

 

Liczba odwiedzin : 396
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-11-08 00:00:00
Czas publikacji: 2007-12-13 14:15:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak