SESJA XXXIII 2006 

 

SESJA XXXIII 2006

 

SESJA XXXIII 2006
U CHWAŁA NR XXXIII/345/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 27 marca 2006 r. o zmianie uchwały Nr VI/40/95 Rady Gminy Ustka z dnia 16 maja 1995 r. sprawie zabezpieczenia kredytu w kwocie 2.000.000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Koszalinie.:
UCHWAŁA NR XXXIII/346/2006 RADY GMINY USTKAz dnia 27 marca 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.
Zał Nr 1 - PLANOWANY WYNIK na 2006 rok i jego finansowanie
Zał Nr 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE 2006 rok
Zał Nr 3 - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
Zał Nr 4 - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYLATA 2006 - 2008
Zał Nr 5 - DOCHODY
Zał Nr 6 - WYDATKI
Uchwała Nr XXXIII/347/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie upamiętnienia życia i osiągnięć Pana Romana Zuba.
U C H W A Ł A Nr XXXIII/ 348 /2006 RADY GMINY USTKA z dnia 27 marca 2006r w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2002r z dnia 27 listopada 2002 r dotyczącej POWOŁANIA STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/199/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 04 sierpnia 2004

 

Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-05-17 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 15:52:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak