Sesja XXXIV 

 

Sesja XXXIV

 

Sesja XXXIV
UCHWAŁA Nr XXXIV/349/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 28.04.2006 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr1 do Uchwały Nr XXXI/328/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.
UCHWAŁA NR XXXIV/351/2006 RADY GMINY USTKAz dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ustka za 2005 rok

 


Liczba odwiedzin : 355
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-05-17 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 15:55:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak