Sesja XXXVII 2006 

 
Sesja XXXVII 2006 
UCHWAŁA NR XXXVII/371/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 120, 119, 118, 117, 116, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 12/15, 47/2 oraz części działek nr 46/3, 20, 12/21, 130, 47/3 i 127 położonych w miejscowości Poddąbie w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXVII/372/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 146/1, 149, 150/1, 150/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5,218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16,219, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9 i 221/1 w obrębie geodezyjnym Grabno w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXVII/373/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo-mieszkaniową Ustka-Zimowiska na obszarze działek nr: 449 i 450 położonych w miejscowości Zimowiska obręb geodezyjny Grabno w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXVII/374/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów obejmujących działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1 i 176/2 położone w obrębiegeodezyjnym Dębina w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXVII/375/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka ze zmianą dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXVII /376/2006 RADY GMINY USTKAz dnia 29 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r
Zał. Nr 1 - Dochody
Zał. Nr 2 - Wydatki
UCHWAŁA NR XXXVII/377/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/365/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych.
Uchwała Nr XXXVII/378/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Smołdzino dotyczącego odbioru ścieków sanitarnych z miejscowości Komnino przez zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni ścieków w Rowach na terenie gminy Ustka
 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-12-11 00:00:00
Czas publikacji: 2007-12-13 14:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak