Sesja XXXIX 2006 

 
Sesja XXXIX 2006 
UCHWAŁA Nr XXXIX/390/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku) dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Dębina.
UCHWAŁA NR XXXIX/391/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Dębina w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXIX/392/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania rzestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 3 w miejscowości Zaleskie w gminie Ustka.
UCHWAŁA NR XXXIX/393/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.
Zał. NR1 - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
Zał. NR2 -WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY LATA 2006 - 2008
Zał. Nr3 - Dochody
Zał. Nr4 - Wydatki
UCHWAŁA Nr XXXIX/394/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 października 2006 roku r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustka.
UCHWAŁA Nr XXXIX/395/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce i nadania mu Statutu.
Zał nr1
UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminą Miejską Ustka w sprawie powierzenia Miastu Ustka prowadzenia spraw z zakresu akt stanu cywilnego dla mieszkańców Gminy Ustka
UCHWAŁA Nr XXXIX/397/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 20 października 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Rowy.
 

Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2007-04-19 00:00:00
Czas publikacji: 2007-12-13 14:16:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak