Sesja XV 2004 

 

Sesja XV 2004

 

Sesja XV 2004
Uchwała Nr XV/134/2004 Rady Gminy Ustkaz dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała Nr XV/135/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XV/136/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/121/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia w sprawie opłaty miejscowej na 2004 r.
Uchwała Nr XV/137/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała Nr XV/138/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich
Uchwała Nr XV/139/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Zał. Nr 1 Zał. Nr 1a

Uchwała Nr XV/140/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości części obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka
Uchwała Nr XV/141/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wodnica

 

Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 10:54:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak