Sesja XVI 2004 

 

Sesja XVI 2004

 

Sesja XVI 2004
Uchwała Nr XVI/142/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Niestkowo, Lędowo i Machowinko
Uchwała Nr XVI/143/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunnów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położnego w obrębie geodezyjnym Objazda
Uchwała Nr XVI/144/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 8/19, 8/20, 8/21, 8/22 i 8/23 oraz zmiany planu dla terenu działki nr 8/18 położonych w obrębie geodezyjnym Objazda
Uchwała Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Grabno
Uchwała Nr XVI/146/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 146/1, 149, 150/1, 150/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16, 219, 220/2, 220/3, 20/4,220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9 położonych w obrębie geodezyjnym Grabno
Uchwała Nr XVI/147/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położnego w obrębie geodezyjnym Dębina
Uchwała Nr XVI/148/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 80/4 oraz zmiany planu dla pozostałej częścidziałki nr 80/4 położonej w obrębie geodezyjnym Dębina
Uchwała Nr XVI/149/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka
Uchwała Nr XVI/150/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 199 i części działki nr 200/1 położonej w obrębie geodezyjnym Przewłoka
Uchwła Nr XVI/151/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka
Uchwała Nr XVI/152/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Ustka
Uchwała Nr XVI/153/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 103 położonej w obrębie geodezyjnym Pęplino
Uchwała Nr XVI/154/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Dębina
Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72L położonej w Orzechowie Morskim w obrębie geodezyjnym Wytowno, gmina Ustka
Uchwała Nr XVI/156/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 156/10, 184/2, 560/1 położonych w obrębie Objazda
Uchwała Nr XVI/157/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/67/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 143/11, 216/3, 165, 18, 17, 1, 2, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23 i 31/24 położonych w obrębie Wytowno
Uchwała Nr XVI/158/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 3/3, 3/2, 1/1, 144, 143, 145/2, 216/7, 216/6, 216/4, 110/14 położonych w obrębie Machowinko
Uchwała Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka
Uchwała Nr XVI/160/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr XVI/161/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu
Uchwała Nr XVI/162/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 211/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2004 r.
Uchwała Nr XVI/163/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/120/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XVI/164/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym sięw morzu
Uchwała Nr XVI/165/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/36/02 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania
Uchwała Nr XVI/166/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Ustka

 

Liczba odwiedzin : 566
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-09-14 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 11:07:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak