Sesja XVII 2004 

 

Sesja XVII 2004

 

Sesja XVII 2004
Uchwała Nr XVII/167/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gąbinie
Uchwała Nr XVII/168/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Charnowie
Uchwała Nr XVII/169/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Charnowie
Uchwała Nr XVII/170/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Wytownie
Uchwała Nr XVII/171/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Objeździe
Uchwała Nr XVII/172/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Objeździe
Uchwała Nr XVII/173/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Ustce
Uchwała Nr XVII/174./2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr XVII/175/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04-06-2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położnego w obrębie geodezyjnym Machowinko
Uchwała Nr XVII/176/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04-06-2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 4/1 położonej w obrębie geodezyjnym Machowinko
Uchwała Nr XVII/177/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rowy w gminie Ustka
Uchwała Nr XVII/178/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Grabno i miejscowości Zimowiska w gminie Ustka
Uchwała Nr XVII/179/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wodnica w gminie Ustka
Uchwała Nr XVII/180/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 429/6 w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka
Uchwała Nr XVII/181/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 135, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4,137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12,137/13, 137/14, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/19, 137/20, 137/21i 141/1,141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/17, 141/18, 141/19, 141/20,141/21 położonych w obrębie geodezyjnym Machowinko w gminie Ustka
Uchwała Nr XVII/182/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 1 w miejscowościach Duninowo, Wodnica
Uchwała Nr XVII/183/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72L położonej w Orzechowie Morskim w obrębie geodezyjnym Wytowno, gmina Ustka zmienioną uchwałą Nr XVI/155/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku
Uchwała Nr XVII/184/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Uchwała Nr XVII/185/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy
Uchwała Nr XVII/186/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Zał. Nr 1
Uchwała Nr XVII/187/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustka
Uchwała nr XVII/188/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka
Zał. Nr 1 Zał. Nr 2 Zał. Nr 3


Uchwała Nr XVII/189/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego zasobu Gminy Ustka
Uchwała Nr XVII/190/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
Uchwała Nr XVII/191/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Uchwała Nr XVII/192/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Uchwała Nr XVII/193 /2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Uchwała Nr XVII/194/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004r. w sprawie akceptacji Planu Odnowy Wsi Wodnica opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Uchwała Nr XVII/195/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004r. w sprawie akceptacji Planu Odnowy Wsi Zaleskie opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi

 

Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-06-23 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 11:10:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak