Sesja XIX 

 

Sesja XIX

 

Sesja XIX
Uchwała Nr XIX/200/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Ustka
Uchwała Nr XIX /201/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
UchwałaNr XIX/202/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Przewłoka
Uchwała Nr XIX/203/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie uzgodnienia zaopiniowania projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego
Uchwała Nr XIX/204/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położnego w obrębie geodezyjnym Grabno
Uchwała Nr XIX/205/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 146/1, 149, 150/1, 150/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16, 219, 220/2, 220/3, 20/4,220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9 położonych w obrębie geodezyjnym Grabno
Uchwała Nr XIX/206/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacjiParku Wiatrowego Nr 3 w miejscowości Zaleskie
Uchwała Nr XIX/207/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poddąbie w gminie Ustka
Uchwała Nr XIX/208/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 156/1 w obrębie geodezyjnym Gąbino w gminie Ustka
Uchwała Nr XIX/209/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr XIX/210/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie aktu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustkai nadania mu statutu

 

Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-02-04 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 13:45:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak