Sesja XX 

 

Sesja XX

 

Sesja XX
Uchwała Nr XX/211/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Ustka, a Gminą Wiejską Ustka w sprawie realizacji zadania dotyczącego porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli polegającego na wspólnym zakupie dwóch radiowozów na rzecz Komisariatu Policji w Ustce
UCHWAŁA R XX/212/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
UCHWAŁA Nr XX /213/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2004r. w sprawie akceptacji Planu Odnowy-Rozwoju Sołectwa Gąbino
Zał. Nr 1
Uchwała Nr XX/214/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2004r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych
Zał. Nr 1 Zał. Nr 2

U C H W A Ł A Nr XX/215/2004 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 27 października 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Zalesin
UCHWAŁA Nr XX/216/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustka
UCHWAŁA NR XX/217/2004 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/97 Rady Gminy w Ustce z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
UCHWAŁA Nr XX/218/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Ustka

 

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2005-02-03 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 13:03:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak