Uchwała Nr XV-135-2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 

 

Uchwała Nr XV-135-2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 

Uchwała Nr XV/135/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XV/135/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Załaczniki:
Załącznik nr 1 - budżet 2004
Załącznik nr 2 - dochody
Załącznik nr 3 - wydatki
Załącznik nr 4 - planowany wynik na 2004 rok i jego finansowanie
Załącznik nr 5 - dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w gminie na 2004 rok
Załącznik nr 6 - wydatki majątkowe
Załącznik nr 7 - dotacje - 2004 rok
Załącznik nr 8 - środki specjalne - plan przychodów i wydatków na 2003 rok
Załącznik nr 9 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan przychodów i wydatków na 2004 rok
Załącznik nr 10 - Wieloletni Program Inwestycyjny - lata 2003-2005

 

Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-03-08 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 12:44:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak