Uchwała Nr XV-138-2004 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 

 
Uchwała Nr XV-138-2004 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 
Uchwała Nr XV/138/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ustka z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich

UCHWAŁA Nr XV/138/2004


RADY GMINY USTKA


z dnia 27-02-2004 r.


nbsp;


w sprawie wystąpienia Gminy Ustka z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.


nbsp;


Na podstawie:


art. 18 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolitynbsp;nbsp; Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),


Rada Gminy Ustka


uchwala co następuje:


nbsp;


§1


nbsp;


Wyraża się wolę wystąpienia Gminy Ustka z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.


nbsp;


§2


nbsp;


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


nbsp;


§3


nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Waldemarnbsp; Gąsiorski


 

Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-03-08 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak