Sesja VII 2003 

 

Sesja VII 2003

 

Sesja VII 2003
Uchwała Nr VII/53/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Ustka
Załączniki do Statutu Gminy Ustka
Uchwała Nr VII/54/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytyłu
Sprawozdanie z wykonia budżetu Gminy Ustka za 2002 rok
Uchwała Nr VII/55/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 42 w obrębie geodezyjnym Wytowno, w Gminie Ustka
Uchwała Nr VII/56/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 31/11, 214/1 i 284 w obrębie geodezyjnym Wytowno w Gminie Ustka
Uchwała Nr VII/57/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 212/3, 220/1 i 220/4 w obrębie geodezyjnym Wytowno w Gminie Ustka
Uchwała Nr VII/58/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla częśći miejscowości Rowy
Uchwała Nr VII/59/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla terenu działek nr: 27 i 18/11 położonych w obrębie Niestkowo
Uchwała Nr VII/60/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla terenu działek nr: 3/3, 3/2, 1/1, 144, 143, 145/2, 216/7, 216/6, 216/4, 110/14 położonych w obrębie Machowinko
Uchwała VII/61/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowośi Wodnica
Uchwała Nr VII/62/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki Nr 429/6 położonej w obrębie Przewłoka
Uchwała Nr VII/63/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennnego dla terenu działek nr: 156/10, 184/2, 560/1 położonych w obrębie Objazda
Uchwała Nr VII/64/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennnego dla terenu działek nr: 132/20 i 132/17 położonych w obrębie Lędowo
Uchwała Nr VII/65/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennnego dla działki nr 156/1 położonej w obrębie Gąbino
Uchwała Nr VII/66/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzałki nr 23/3 w obrębie geodezyjnym Objazda, w Gminie Ustka
Uchwła Nr VII/67/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 143/11, 216/3, 165, 261, 18, 17, od nr 31/12 do nr 31/24 położonych w obrębie Wytowno
Uchwła Nr VII/68/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 103 położonyej w obrębie Dębina
Uchwła Nr VII/69/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Grabno i miejscowości Zimowiska
Uchwła Nr VII/70/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poddąbie
Uchwała Nr VII/71/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla terenu działki nr. 104/14 i części działki 104/16 położonej w obrębie Machowinko
Uchwała Nr VII/72/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania
Uchwała Nr VII/73/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty miejscowej na 2003 rok.
Uchwała Nr VII/74/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

Liczba odwiedzin : 524
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kołakowski
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 11:04:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak