Sesja VIII 2003 

 
  

Sesja VIII 2003
Uchwała Nr VIII/75/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 81, 82 i 83 w obrębie geodezyjnym Objazda w Gminie Ustka
Uchwała Nr VIII/76/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 81, 82 i 83 w obrębie geodezyjnym Objazda w Gminie Ustka
Uchwała Nr VIII/77/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 81, 82 i 83 w obrębie geodezyjnym Objazda w Gminie Ustka
Uchwała Nr VII/78/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 81, 82 i 83 w obrębie geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka
Uchwała Nr VIII/79/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 62 w obrębie Grabno (załącznik graficzny (158.4 KB)
Uchwała Nr VIII/80/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miesta Ustka na obszarze działek o numerach: od 44/4 do 44/62 położonych w
Uchwała Nr VIII/81/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ustka
Uchwała Nr VIII/82/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ustka
Uchwała Nr VIII/83/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Pomorskiego Programy Odnowy Wsi
Uchwała Nr VIII/84/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Ustka

 

Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2004-06-22 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak