ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ustka Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ustka. 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr  120.  9 .2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia  15 marca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 120.45.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ustka Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia  28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ustka Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ustka.

Zarządzenie Nr OSO.120.15.2012 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 lipca 2012 w sprawie Regulaminu Straży Gminnej w Ustce, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Ustka.
Zarządzenie Nr OSO.120.8.2013 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 lutego 2013 w sprawie zmiany Regulaminu Straży Gminnej w Ustce, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Ustka.

  

Liczba odwiedzin : 1971
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Pietrzyk Beata
Czas wytworzenia: 2015-09-01 13:47:29
Czas publikacji: 2017-11-24 11:16:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak