Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds budownictwa

2018-10-16 06:53:40
Informacja o liczbie kandydatówspełniających wymagania formalne zakwalifikowanych do II etapu- stanowisko ds budownictwa

2018-10-02 07:20:51
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formal;ne zakwalifikowanych do II etapu - stanowisko ds ochrony krajobrazu i planowania przestrzennego

2018-10-02 07:16:36
Informacja o wynikach naboru - Strażnik w Referacie Straży Gminnej (ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2018 r. ).

2018-08-17 11:03:17
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru - strażnik w Referacie Straży Gminnej (ogłoszenie o naborze 26 czerwca 2018 r.)

2018-08-01 16:18:29
zmiana do ustaleń regulaminu naboru

zmiana do ustaleń regulaminu naboru
2009-03-10 13:23:04
Ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ustka.

Ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ustka.
2007-09-26 13:13:00
Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy
2007-08-08 10:31:00