Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka. 

 

 

UCHWAŁA NR XXVIII.338.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka. (34.4 KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko (1.4 MB)

TOM I: Uwarunkowania rozwoju gminy Ustka (1.7 MB)

TOM II: Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Ustka (554.6 KB)

Zał. nr 1 (9.9 MB)

Zał. nr 2 (8.5 MB)

Zał nr 3 - Studium walorów środowiska kulturowego

Zał. nr 4 - Uwarunkowania ekofizjograficzne

 


Liczba odwiedzin : 4129
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2013-06-04 11:37:27
Czas publikacji: 2016-01-13 14:21:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak