Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka. 

 
 

Liczba odwiedzin : 4287
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2013-06-04 11:37:27
Czas publikacji: 2016-01-13 14:21:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak