Opłata uzdrowiskowa 

 
​ 

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w miejscowościach: Grabno, Lędowo, Modła, Modlinek, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska.

Stawki opłaty na 2010 rok
Od dzieci w wieku do lat 7 ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień
pobytu wysokości: 0,10 zł.
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu w wysokości:
1) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień:
a) dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 7 do lat 15 oraz osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności 0,80 zł.
b) dla pozostałych osób 1,70 zł.
2) w pozostałych miesiącach:
a) dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 7 do lat 15 oraz osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności 0,60 zł.
b) dla pozostałych osób 1,50 zł.

 UCHWAŁA  XXXI/363/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 października 2009 roku  w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.


 

Liczba odwiedzin : 452
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Kosieradzka
Czas wytworzenia: 2010-03-23 11:57:51
Czas publikacji: 2010-03-23 11:57:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak