Oświadczenia majątkowe o działalności godpodarczej małżonka 

 
Oświadczenia majątkowe o działalności godpodarczej małżonka 

Wójt: Anna Sobczuk- Jodłowska

Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka (245KB)


Z-ca Wójta: Krzysztof Wysocki

Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka (479KB)


Sekretarz: Lidia Orłowska -
Getler

Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka (471KB)


Skarbnik: Jadwiga Dic

Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka (81KB)


PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY:


Beata Bednarczyk - p.o. Dyrektor Biblioteki w Objeździe

 Oświadczenie (415KB)

Goreński Jacek - Dyrektor PG w Objeździe

 Oświadczenie (67KB)

Siudek Maria - Dyrektor SP w Zaleskich

 Oświadczenie (73KB)

Krystyna Konieczna - p.o. Dyrektor SP w Wytownie
  Oświadczenie (425KB)

Sędzicka Zorza - Dyrektor SP w Objeździe
 Oświadczenie (66KB)

Weiwer Maria - Dyrektor SP w Gąbinie
 
 Oświadczenie (67KB)

Irena Śniadecka - p.o. Dyr. SP w Gąbinie
  Oświadczenie (92KB)

Aleksandra Lewandowska - p.o. Dyr. SP W Charnowie
  Oświadczenie (103KB)

Wiąckiewicz Zbigniew - Dyrektor ZOEAS-u
 Oświadczenie (103KB) 

Barbara Perka - Dyrektor GOK
  Oświadczenie (73KB)

Alicja Roguszczak - kierownik GOPS
 Oświadczenie (415KB) 

Elżbieta Sroka - pracownik GOPS
  Oświadczenie (414KB)

 

Liczba odwiedzin : 1015
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2008-02-13 16:44:00
Czas publikacji: 2008-02-13 16:44:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak