Opłata za wodę i ścieki 

 
​ 

Stawki opłaty za wodę i ścieki na 2010 rok
1. Taryfa I:
dla odbiorców prowadzących działalność produkcyjną i handlową oraz świadczących
usługi hotelarskie, w tym ośrodki wczasowe:
1) woda 3,50 zł za 1 m3 wody netto + obowiązujący VAT(7%) = 3,74 zł brutto,
2) ścieki 4,91 zł za 1 m3 ścieków netto + obowiązujący VAT(7%) = 5,25 zł brutto.
2. Taryfa II:
dla pozostałych odbiorców:
1) woda 1,80 zł za 1m3 wody netto + obowiązujący VAT(7%) = 1,93 zł brutto,
2) ścieki 3,99 zł za 1 m3 ścieków netto + obowiązujący VAT(7%) = 4,27 zł brutto.
3. Taryfa III:
Opłata abonamentowa 2,20 zł za 1 wodomierz netto za miesiąc +obowiązujący VAT.

 UCHWAŁA NR XXXII/376/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Liczba odwiedzin : 452
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Konon
Czas wytworzenia: 2006-04-10 00:00:00
Czas publikacji: 2006-04-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak