INFORMACJE OGÓLNE 

 

  

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARNOWIE

CHARNOWO 55, 76-270 USTKA

TEL ./FAX.(59) 846-11-33

e-mail :spcharnowo@poczta.onet.pl

 

NIP: 839-25-71-462

REGON: 001174305

 

 

Szkoła działa w oparciu o statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.1999 roku, a ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.z1996r. Nr 67,poz.329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz. 131) zaakceptowanego Uchwałą Zarządu Gminy
w Ustce z dnia 22 listopada 1999 r. 

Treść statutu podlegała nowelizacjom, które wynikały z przepisów prawa (zmiany w ustawie o systemie oświaty).

Obecnie obowiązującym jest statut znowelizowany w 2005 roku, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 stycznia 2006 r.
(ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991(Dz.U.2004/256/2572;273/2703;281/2781;2005/17/141;94/788;122/1020;131/1091;
167/1400 o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001 r(Dz.U.2001/61/624;2002/10/96;2003/146/1416;2004/66/606;2005/10/75)
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

wraz z Nowelizacją Statutu Szkoły Podstawowej w Charnowie-Aneks nr 1/2007 z dnia 30 maja 2007 r.

(na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU. Z 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 35, poz.222)zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Charnowie jest dostępny w bibliotece i sekretariacie szkoły- pokój nr 1, I piętro. 

 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

 

znajduje się na piętrze- pokój nr 1;

czynny dla interesantów w roku szkolnym w godzinach od 10.00 do 15.00.

tel./fax (59) 846-11-33

 

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Aleksandra Lewandowska
tel. (59) 846-11-33

Godziny przyjęć:
codziennie w godzinach pracy szkoły od godziny 8.00 do 15.00,
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania przez referenta szkoły. 

 

Pani Aleksandra Lewandowska została powołana na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Charnowie Zarządzeniem Nr 0151/97/2008 Wójta Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2008 roku na okres 5 lat szkolnych , tj. od dnia 1 marca 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Charnowie Zarządzeniem Nr 0050.220.2012 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 maja 2012 roku na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
 

Do zasadniczej dokumentacji szkoły należą:

 
• Dokumentacja w zakresie realizacji obowiązku szkolnego.

• Teczka z arkuszem organizacyjnym szkoły.

• Księgi ocen (arkusze ocen i arkusze zbiorcze),

• Teczka sprawozdań z wizytacji oraz z zaleceniami powizytacyjnymi,

• Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne,

• Księga ewidencji dzieci - według roczników urodzenia, w tym ewidencja dzieci 6-letnich

• Księga uczniów,

• Księga dzieci 6 - letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie do szkolnej edukacji,

• Księga protokołów rad pedagogicznych,

• Księga zarządzeń dyrektora szkoły,

• Dziennik korespondencyjny,

• Książka kontroli sanitarnej,

• Listy obecności pracowników,

• Ewidencja personelu pedagogicznego i personelu administracji i obsługi,

• Księga zastępstw,


• Ewidencja nieobecności, urlopów


• Regulaminy: pracy, wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród dyrektora szkoły,ZFŚS, regulamin przyznawania środków finansowych z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Charnowie i in.

• Teczki z dokumentacją rozliczeniową środków czystości, opału

• Teczki z dokumentacją żywienia.

 

 


Liczba odwiedzin : 1278
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Brzezińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Janicka
Czas wytworzenia: 2008-01-29 17:38:00
Czas publikacji: 2008-01-29 17:38:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak