Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie finansowe gminy Ustka za 2013 rok

 
2014-05-15 08:04:58
Opinia RIO w Gdańsku nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2013 rok

 
2014-04-24 08:59:15
ZARZĄDZENIE Nr 0050.475.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2013 rok

 
2014-04-08 13:42:27
Opinia RIO w Gdańsku informacji Wójta Gminy Ustka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

 
2013-09-27 13:32:39
ZARZĄDZENIE Nr 0050.392.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

 
2013-09-27 13:29:07