Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXV.301.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Ustka na 2012 rok.

 
2012-12-28 13:05:26
UCHWAŁA Nr XXIV.300.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2013 rok.

 
2012-12-28 08:54:06
UCHWAŁA Nr XXIV.299.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2013 – 2024.

 
2012-12-28 08:50:34
Uchwała Nr XXIV.298.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.267.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 
2012-12-28 08:47:59
UCHWAŁA Nr XXIV.297.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi Pani /*/ oraz Pani /*/.

 
2012-12-28 08:45:35
UCHWAŁA NR XXIV.296.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 
2012-12-28 08:42:53
UCHWAŁA NR XXIV.295.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat rzecz /*/ części działki drogowej oznaczonej Nr 29 o pow. 277 m kw., położonej w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR.

 
2012-12-27 15:28:11
UCHWAŁA Nr XXIV.294.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wezwania Rady Gminy Ustka przez Panią /*/ do usunięcia naruszenia prawa poprzez unieważnienie uchwały Nr XXXVIII/385/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowości Możdżanowo – Starkowo w gminie Ustka.

 
2012-12-27 15:20:27
UCHWAŁA Nr XXIV.293.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn.. „Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego”.

 
2012-12-27 15:18:15
UCHWAŁA Nr XXIV.292.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2013.

 
2012-12-27 15:15:33