Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0151/24/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151/24/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.
2011-01-07 08:22:17
ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 26/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów mienia komunalnego Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 26/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów mienia komunalnego Gminy Ustka.
2011-01-03 08:26:10
ZARZĄDZENIE Nr 0151/25 /2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2010 roku W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/25 /2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2010 roku W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.
2011-01-03 08:24:25
ZARZĄDZENIE Nr 0151/23/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 27 grudnia 2010 roku W sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Ustka Nr 0151/365/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/23/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 27 grudnia 2010 roku W sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Ustka Nr 0151/365/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-12-29 09:53:39
ZARZĄDZENIE NR 0151/22/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151/22/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.
2010-12-24 08:08:45
Zarządzenie Nr 0151/21/2010 Wójta Gminy Ustka z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzenie Nr 0151/21/2010 Wójta Gminy Ustka z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010-12-16 15:03:42
ZARZĄDZENIE NR 0151/20/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych.

ZARZĄDZENIE NR 0151/20/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych.
2010-12-16 12:44:26
ZARZĄDZENIE Nr 0151/19/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/19/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-12-16 12:42:03
ZARZĄDZENIE Nr 0151/18/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa STARKOWO.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/18/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa STARKOWO.
2010-12-08 12:03:36
ZARZĄDZENIE Nr 0151/17/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa ROWY.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/17/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa ROWY.
2010-12-08 12:02:13