Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięte wyniki sportowe
2011-01-10 13:36:14
Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ustka

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ustka
2011-01-10 13:34:25
Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2011-01-10 13:32:30
UCHWAŁA Nr IV/12/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia.

UCHWAŁA Nr IV/12/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia.
2011-01-10 13:30:39
Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2010 rok.

Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2010 rok.
2010-12-30 13:16:01
Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2011 – 2020.


2010-12-30 13:12:09
Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2011 rok.
2010-12-30 09:05:31
UCHWAŁA Nr III/10/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka

UCHWAŁA Nr III/10/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka
2010-12-14 09:59:54
UCHWAŁA Nr III/9/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/490/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”

UCHWAŁA Nr III/9/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/490/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”
2010-12-14 09:56:47
UCHWAŁA Nr III/8/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UCHWAŁA Nr III/8/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010-12-14 09:54:22