Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XIV.147.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 
2011-12-28 10:08:29
UCHWAŁA Nr XIV.146.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

 
2011-12-28 10:06:19
UCHWAŁA Nr XIV.145.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2012 – 2024.

 
2011-12-28 10:04:43
UCHWAŁA Nr XIV.144.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2012 rok.

 
2011-12-28 09:41:34
UCHWAŁA Nr XIV.143.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII.116.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie wydawania gazety gminnej pt. ”Wieści Gminne”.

 
2011-12-28 09:28:15
UCHWAŁA Nr XIV.142.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 
2011-12-28 09:26:39
UCHWAŁA Nr XIV. 141.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 
2011-12-28 09:24:00
UCHWAŁA Nr XIV.140.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podległych Gminie Ustka.

 
2011-12-28 09:21:54
UCHWAŁA Nr XIV.139.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2011 – 2024.

 
2011-12-28 09:19:32
UCHWAŁA Nr XIV.138.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok.

 
2011-12-28 09:17:36