Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/368/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarczego p.n. "Plan Odnowy Miejscowości Przewłoka na lata 2009 - 2016".

Uchwała Nr XXXI/368/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarczego p.n. "Plan Odnowy Miejscowości Przewłoka na lata 2009 - 2016".
2011-02-22 10:15:05
UCHWAŁA NR XXXIII/395/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/178/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72L oraz części działki nr 37/5L w miejscowości Orzechowo Morskie w obrębie geodezyjnym Wytowno Gmina Ustka.

UCHWAŁA NR XXXIII/395/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/178/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72L oraz części działki nr 37/5L w miejscowości Orzechowo Morskie w obrębie geodezyjnym Wytowno Gmina Ustka.
2010-01-07 13:31:38
Uchwała Nr XXXIII/394/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIII/394/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2010 rok.
2010-01-07 13:21:04
UCHWAŁA NR XXXIII/393/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka.

UCHWAŁA NR XXXIII/393/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka.
2010-01-07 13:09:16
UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka
2010-01-07 12:58:49
UCHWAŁA NR XXXIII/391/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustka na lata 2009 - 2032”

UCHWAŁA NR XXXIII/391/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustka na lata 2009 - 2032”
2010-01-07 12:47:50
UCHWAŁA NR XXXIII/390/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/339/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.

UCHWAŁA NR XXXIII/390/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/339/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.
2010-01-07 12:40:11
U C H W A Ł A Nr XXXIII/389/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako członka zwyczajnego

U C H W A Ł A Nr XXXIII/389/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako członka zwyczajnego
2010-01-07 12:35:55
UCHWAŁA Nr XXXIII/388/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXIII/388/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
2010-01-07 12:28:44
UCHWAŁA Nr XXXIII/387/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/387/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
2010-01-07 12:19:25