DANE SZKOŁY 

 
  

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W OBJEŹDZIE

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Objeździe

Punkt Przedszkolny

ADRES:


Objazda 95

76-211 Objazda

tel. / fax (59) 8141715-sekretariat

59 814 17 15 wew. 13 -dyrektor

59 814 17 15 wew. 16-wicedyrektor

 

NIP - 8393106425

Regon - 220856328

e-mail - spobjazda@wp.pl

 
www.spobjazda.pl
www.gimobjazda.pl

KANCELARIA SZKOŁY:
znajduje się na parterze - pokój nr 28;
czynna dla interesantów w roku szkolnym w godzinach 8.00 - 14.00.

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Jacek Goreński
tel. (59) 8141715 wew.13

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

mgr Małgorzata Rozwadowska
tel. (59) 8141715 wew.16

PEDAGOG:

mgr Milena Banaszkiewicz
tel. (59) 8141715 wew.15

godziny przyjęć: codziennie w godzinach pracy szkoły od godziny 8.00 do 15.00,po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania przez referenta szkoły.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Znajduje się na parterze Szkoły Podstawowej gab. Nr 30

 mgr Dorota Spychał

Biblioteka czynna dla uczniów:

Poniedziałek  7 45- 10. 45

Wtorek            8.00- 10.45

Środa              8.00- 13.45

Czwartek        7.45 – 11.50

Piątek              9.50- 12-.30

LOGOPEDA

 mgr Monika Waraksa

Gabinet logopedy znajduje się w Szkole Podstawowej w Sali nr 46

Zajęcia odbywają się:

Poniedziałek 12.50- 15 20

Środa 10.45- 16.10

Czwartek 8.00- 9.40, 13.25- 16.10

Piątek 14 35- 16.10

 

STARSZY REFERENT:
Małgorzata Syldatk
tel. (0-59) 814 17 15
godziny pracy: codziennie w godzinach pracy szkoły 7.00 - 15.0
godziny przyjęć interesantów: codziennie w godzinach 8.00 - 14.00


Kompetencje:
Szczegółowe obowiązki pracownika administracyjnego obejmują:

 • właściwe prowadzenie dokumentacji szkolnej zespołu szkół,
 • załatwianie spraw uczniów i rodziców,
 • współpraca z ZOEAS w Ustce w zakresie załatwiania spraw nauczycieli i pracowników obsługi zespołu szkół,
 • dokonywanie zakupów, pobieranie i rozliczanie zaliczek,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej, przyjmowanie i rozliczanie wpłat na ubezpieczenie dzieci, ,
 • załatwianie innych spraw zgodnie z potrzebami szkoły i zleceniem przełożonego,
 • prowadzenie kancelarii szkolnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz należyte przechowywanie akt ewidencji.
 • wprowadzanie danych do odpowiednich baz danych ( SIO, e-sekretariat)
 • wydawanie biletów miesięcznych
 • wyrabianie i aktualizacja legitymacji szkolnych i nauczycielskich

Do zasadniczej dokumentacji szkoły należą:

 • dokumentacja w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
 • teczka z arkuszem organizacyjnym szkoły,
 • teczka sprawozdań z wizytacji oraz z zaleceniami powizytacyjnymi,
 • dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne,
 • e-dziennik
 • księgi ocen (arkusze ocen i arkusze zbiorcze),
 • księga ewidencji dzieci wg roczników,
 • księga uczniów,
 • księga protokołów rad pedagogicznych,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • ewidencja personelu pedagogicznego i personelu administracji i obsługi,
 • księga nieobecności, urlopów i zastępstw,
 • lista obecności pracowników,
 • teczka protokołów zdawczo-odbiorczych,
 • teczka zużycia znaczków pocztowych i środków czystości,
 • książka kontroli sanitarnej,
 • dziennik korespondencyjny,
 • projekty organizacyjne,
 • regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS
 

Liczba odwiedzin : 1171
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Goreński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Goreński
Czas wytworzenia: 2008-01-31 09:19:00
Czas publikacji: 2008-01-31 09:19:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak