Podatek leśny 

 
 

 

UCHWAŁA NR XXXII.388.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.  (144.9 KB)

okres obowiązywania:
od  1.01.2015 do 31.12.2015
Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3  drewna)   - 41,55 zł/ ha

 

podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465),

1.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (Mon.Pol. poz.955).


 

Liczba odwiedzin : 393
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2015-01-07 09:51:39
Czas publikacji: 2015-01-07 09:51:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak