Lista Sołectw 

 

 

Lista Sołectw

Na terenie Gminy Ustka zostało wybranych 19 Sołectw, w których organach funkcje na czas kadencji pełnią:

I. Sołtys

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW GMINY USTKA

 

 

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Adres zamieszkania

Telefon

1.

Charnowo

Jolanta Kijewska

Charnowo 37
76 - 270 Ustka

505 155 327

2.

Dębina

Ryszard Molenda

Dębina 9
76 – 270 Ustka

693 824 916

3.

Duninowo

Wiesław Antoszczak

Duninowo 18
76 – 270 Ustka

504 236 894

4.

Gąbino

Jadwiga Zdunek

Gąbino

ul. Kasztanowa 28/4
76 – 270 Ustka

725 224 962

5.

Grabno

Jadwiga Kardaś

Grabno
ul. Poziomkowa 16

76 - 270 Ustka

669 955 431

6.

Lędowo

Leszek Petryczkiewicz

Lędowo Osiedle
ul. Bosmańska 9/3
76 - 270 Ustka

728 815 287

7.

Machowino

Anna Turowska

Machowino 48
76 – 270 Ustka

59 846 12 79

8.

Machowinko

Edward Moraczyński

Machowinko 21
76 – 270 Ustka

600 821 640

9.

Niestkowo

Ewa Kublik

Niestkowo 3
76 - 270 Ustka

664 653 100

10.

Możdżanowo

Wojciech Żytko

Możdżanowo 19
76 - 270 Ustka

603 607 697

11.

Objazda

Magdalena Petryk

Objazda ul. Polna 5
76-270 Ustka

695 827 301

12.

Pęplino

Marian Tymecki

Pęplino 40
76-200 Ustka

793 090 462

13.

Przewłoka

Tadeusz Kulmatycki

Przewłoka. ul. im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” 12
76 - 270 Ustka

606 728 834

14.

Rowy

Jadwiga Fudala

Rowy ul. Leśna 1
76 - 212 Rowy

503 503 902

15.

Starkowo

Zygmunt Fojut

Starkowo 2
76 - 270 Ustka

505 175 269

16.

Wodnica

Juszczyńska Bogumiła

Wodnica 69 A

76 - 270 Ustka

517 476 161

17.

Wytowno

Stanisław Bednarczyk

Wytowno 16 B
76 - 270 Ustka

668 968 324

18.

Zaleskie

Elżbieta Sadowska

Zaleskie 30
76 - 270 Ustka

693 537 314

19.

Zimowiska

Wacław Iwańcz

Zimowiska 23/1
76-270 Ustka

785 623 611

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w Niestkowie w dniu 30.03.2016 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebanie Wiejskie Wyborcze Sołectwa Lędowo w dniu 5 maja 2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa. (40.9 KB)

II. Rada Sołecka:

1. Charnowo:

1.    Sylwester Wieczorek
2.    Paulina Sypek
3.    Teresa Laska
4.    Elżbieta Drozdowska
5.    Ewa Roman
6.    Krystyna Walentynowicz

 

2. Dębina:

1.    Bożena Krasnodębska
2.    Ryszard Kaczmarski
3.    Janina Kaczmarska
4.    Aleksandra Czarnecka

3. Duninowo:

1. Amelia Bukowska                                 
2. Halina Kosmowska  
3. Paweł Gorzała                             
4. Katarzyna Kowalska
5. Jerzy Szewczak                              

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w Sołectwie Duninowo w dniu 27 września 2017 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Sołtysa

4. Gąbino:

1. Mirosław Franiak                                 
2. Bożena Czech  
3. Grażyna Terefenko                             
4. Anna Burak
5. Elżbieta Garst                             
6. Ireneusz Goch

5. Grabno:

1. Sebastian Moraczyński   
2. Stanisław Piłat
3. Marzena Zamaro
4. Mirosław Winiarz

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Grabno w dniu 18.11.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Grabno w dniu 18.11.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Rady Sołeckiej.

6. Lędowo:

1. Katarzyna Wysocka
2. Paulina Smołuch
3. Katarzyna Rakowska                                                                                         
4. Józef Jarmuż
5. Małgorzata Zubrzycka
6. Władysław Wróblewski

7. Machowino:

1.    Małgorzata Gadomska
2.    Bogusława Jakubczyk
3.    Teresa Kolasińska
4.    Krzysztof Kolasiński                                                                                      
5.    Krystian Krawczyk
6.    Danuta Oleszkiewicz

8. Machowinko:

1.    Natalia Ciok
2.    Robert Michalak
3.    Teresa Moraczyńska
4.    Urszula Szymańska

9. Niestkowo:

1.    Chłopaś Danuta
2.    Szewczyk Wiesław
3.    Świątek Maria
4.    Krzysztof Szymański
5.    Helena Gawdzik
6.    Grzegorz Matyjaszczyk

10. Możdżanowo:

1. Mariola Antosiak                                                              
2. Krzysztof Cybulski                                                                       
3. Dorota Gasyna                                                                                                                             
4. Jolanta Kozoduj  - rezygnacja dnia 29 grudnia 2016 r.
4. Kazimiera Krawczyk                                                                        

  Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Możdżanowo w dniu 06.04.2018 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania sołtysa.

11. Objazda:

1.    Janusz Teresiński
2.    Maria Kargul
3.    Justyna Fryzowska
4.    Agnieszka Ratajczyk
5.    Jerzy Pokorski
6.    Tomasz Cheda

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Objazda w dniu 13.10.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania sołtysa.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Objazda w dniu 13.10.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa.

12. Pęplino:

1.    Kazimierz Adach
2.    Jacek Partyka
3.    Agnieszka Główczewska

 

13. Przewłoka:

1.    Kamyszek Michał
2.    Woźniak Jolanta
3.    Płachta Dariusz
4.    Leśniewski Kazimierz
5.    Feszler Aldona
6.    Wdowiarek Janusz

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Przewłoka w dniu 22.10.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania sołtysa.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Przewłoka w dniu 22.10.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa.

14. Rowy:

1.    Sylwia Szulc
2.    Helena Rogalka
3.    Andrzej Dobrzycki
4.    Jan Macegoniuk
5.    Halina Bubieńczyk
6.    Sławomir Ewiak

15. Starkowo:

1.    Agnieszka Langer-Ocimek
2.    Marian Rękawek
3.    Zbigniew Sieradzki

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w Sołectwie Starkowo w dniu 29 września 2017 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Sołtysa

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w Sołectwie Starkowo w dniu 29 września 2017 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Rady Sołeckiej

Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Starkowo  odbytego w dniu 16 listopada 2015 roku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych skład Rady Sołeckiej, w zwiazku z rezygnacją  pisemną  trzech jej członków, skład  Rady Sołeckiej Sołectwa Starkowo pozostaje w obecnym trzy osobowym składzie.

16. Wodnica:

1.    Marek Adamczewski
2.    Jarosław Kazimierski
3.    Zbigniew Kwiecień
4.    Karolina Odrobińska
5.    Dariusz Palimonka
6.    Edyta Salwowska

17.Wytowno:

1. Andrzej Laskowski
2. Andżelika Madej  
3. Karolina Gajek  
4. Adam Pagel  
5. Justyna Laskowska
6. Krystyna Makutynowicz

18. Zaleskie:

1.    Genowefa Konarzewska
2.    Tomasz Krefft
3.    Mirosława Brauer
4.    Helena Szejna
5.    Zofia Banasik
6.    Maria Morańska

19. Zimowiska:

1.    Renata Horodecka
2.    Marian Jarczyński
3.    Bożena Horodecka
4.    Monika Nowak

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Zimowiska w dniu 14.11.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Zebranie Wiejskie w sołectwie Zimowiska w dniu 14.11.2015 r. celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Rady Sołeckiej.

 


Liczba odwiedzin : 5898
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Głogowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Głogowska
Czas wytworzenia: 2018-04-27 08:54:01
Czas publikacji: 2018-10-17 11:38:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak