Informacje o Zastępcy Wójta Gminy 

 

 

Imię i Nazwisko: Rafał KuletaFunkcja: Zastępca Wójta

Telefon: (059) 815 24 01

e-mail:wicewojt@ustka.ug.gov.pl


Godziny przyjęć interesantów: Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

 

Kompetencje Zastępcy Wójta

 

Zastępca Wójta podejmuje czynności kierowania Urzędem pod nieobecność Wójta lub w razie wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

Zastępca Wójta wykonuje zadania będące w kompetencji Wójta przekazane mu w drodze polecenia lub upoważnienia.

Podział zadań pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem Gminy a Skarbnikiem Gminy. szczegółowo określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ustce.

 

Liczba odwiedzin : 1378
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-01-19 00:00:00
Czas publikacji: 2019-03-06 09:21:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak