Komisje Rady Gminy 

 
 

    Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
    Sład:

    1. Justyna Pertus - Zarzycka - Przewodniczący
    2. Danuta Kaleta - Z-ca Przewodniczącego
    3. Stefan Gruszczyński   
    4. Sławomir Fudala
    5. Edyta Salwowska
    6. Dorota Szmit


    Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska
    Skład:

    1. Jerzy Moch - Przewodniczący   
    2. Rafał Białek - Z-ca Przewodniczącego
    3. Danuta Charko
    4. Katarzyna Wyłupek
   

    Komisja Rewizyjna
    Skład:

    1. Marian Korbiel - Przewodniczący
    2. Krzysztof Poźniak - Z-ca Przewodniczącego
    3. Leszek Konarzewski
    4. Jan Nieścioruk

    Komisja Uzdrowiskowa
    Skład:

    1. Stefan Gruszczyński - Przewodniczący
    2. Sławomir Fudala - Z-ca Przewodniczącego
    3. Justyna Petrus - Zarzycka
    4. Danuta Kaleta
    5. Edyta Salwowska
    6. Dorota Szmit

     Komisja Skarg, wniosków i petycji
    
Skład:

    1. Krzysztof Poźniak - Przewodniczący
    2. Marian Korbiel - Z-ca Przewodniczącego
    3. Leszek Konarzewski
    4. Jan Nieścioruk

 

Liczba odwiedzin : 808
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Słatwińska
Czas wytworzenia: 2007-04-26 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-28 08:45:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak